مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک حسين بشيرنژاد
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1393/05/01
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي چناران
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 46139100
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی