پرسشها و پاسخهای متداول

چگونه اطلاعات شرکت خودم رو ثبت کنم؟

با مراجعه به منوی ثبت شرکت و ورود اطلاعات اولیه و مختصات مکانی شرکت، می توانید در پایگاه اطلاعات ایران صنعت عضو شده و از مزایای آن بهره مند شوید.


آیا امکان تبلیغات در سایت وجود دارد؟

در این مقطع امکان تبلیغات مستقیم در سایت وجود ندارد.