مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام خيش ساختار ( جانشين بانك صنعت و معدن)
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1384/04/15
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت چناران شهرک صنعتی فاز یک بعداز دنا سوله
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس بلوار کوثر 35/4شماره 13
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 8817719
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی