مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام آذرگازتوس (جانشين بانك صادرات )
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1386/05/18
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرک صنعتی چناران فاز فلزی قطعه 565
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس وار سجاد خ بزرگمهرجنوبی بین 15و17پلاک 245
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 6239190
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی