مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فلزي
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک سوله سازان كاوه
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1386/10/03
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي تايباد
کشور
شهر
آدرس تایباد- شهرک صنعتی مرزی تایباد- قطعات 139و140و159و160
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 5136780000
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی