مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صنعتي بازرگاني راك موتور
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1388/02/17
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت شهرك صنعتي بينالود
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس مشهد- ج‌ قوچان‌ کوچه‌ پوستین‌ دوزان‌
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 38834100
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی