مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدف
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای رجبی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میرداماد، میدان محسنی، ابتدای خیابان وزیری پور، پلاک33 طبقه دوم
‌وب‌سایت www.sadaftours.com
پست‌الکترونیک info@sadaftours.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22915191 - 9   22915300
‌همراه
‌فاکس 021 - 22915577
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی