مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدرا فن گستر
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای مهدی پور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان 2، پلاک420
‌وب‌سایت www.sadrafan.com
پست‌الکترونیک info@sadrafan.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 26604388   55549645 - 6
‌همراه
‌فاکس 021 - 55549647
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی