مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدرا فن پرداز
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای اسکندری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، خیابان صادقی، کوچه اشتری، پلاک18 واحد3
‌وب‌سایت www.sadrafan-co.com
پست‌الکترونیک info@sadrafan-co.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 66090935
‌همراه
‌فاکس 021 - 66090935
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی