مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدرا پلیمر اسپادانا
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای خدایی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت اصفهان
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس خیابان جی، حد فاصل خیابان پروین و احمد آباد، نبش کوچه 18
‌وب‌سایت www.polymersadra.com
پست‌الکترونیک sadrapolymer@hotmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 4151
‌همراه
‌فاکس 031 - 4151
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی