مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدرا
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل خانم فتحی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر زنجان
آدرس دروازه ارک، خیابان طالقانی، نبش کوچه مستشیری
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 024 - 33330320
‌همراه
‌فاکس 024 - 33330320
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی