مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدر اندیشان آذر
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای قدس
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1389
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تبریز
کشور ایران
شهر تبریز
آدرس خیابان پاستور، نرسیده به تقاطع ابوریحان، پلاک5 طبقه اول
‌وب‌سایت www.sadrandishan.com
پست‌الکترونیک sadrandishan@yahoo.com
کدپستی 5.17373e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 041 - 34751749   34751748   34751747
‌همراه
‌فاکس 041 - 34751747
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی