مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدر
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای باباپور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ضلع جنوب شرقی میدان هفتم تیر، کوچه شیمی، پلاک 70 واحد2
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88843015
‌همراه
‌فاکس 021 - 88345794
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی