مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صداو سیمای رشت
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای باقرزاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر رشت
آدرس خیابان رسالت، بلوار رسالت، صدا و سیمای مرکزی گیلان
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 013 - 33827001 - 3   33827004
‌همراه
‌فاکس 013 - 33827007
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی