مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صداقت فوم
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای شعبانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس جاده خاوران، خاتون آباد، خیابان امام رضا 48، پلاک 14 و 16
‌وب‌سایت www.sedaghatfom.ir
پست‌الکترونیک amir.shabani1397@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 36466538
‌همراه
‌فاکس 021 - 36466538
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی