مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای مشهد
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای نصرپور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس میدان جمهوری، بلوار محمد منتظری، بلوار نوفل
‌وب‌سایت www.mashhadirib.ir
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی 555
‌تلفن 051 - 38403001 - 7
‌همراه
‌فاکس 051 - 38409005
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی