مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صدا و سیمای مرکز سمنان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای توکلیان
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر سمنان
آدرس میدان معلم، بلوار معلم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک iribsemnan@parsemail.com
کدپستی 35194
صندوق‌پستی
‌تلفن 023 - 33441341   33444002
‌همراه
‌فاکس 023 - 33441345
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی