مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صحافی مکث
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای روشن
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان هویزه غربی، پلاک121 واحد یک
‌وب‌سایت www.iranmaxgroup.org
پست‌الکترونیک info@iranmaxgroup.org
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88177009
‌همراه
‌فاکس 021 - 88177268
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی