مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صحافی داتیس
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای صالحی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان دماوند، خیابان آیت، به سمت چهارراه تلفنخانه، کوچه نصراله زاده، روبروی پلاک12
‌وب‌سایت www.datisbinding.ir
پست‌الکترونیک info@datisbinding.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 77901534
‌همراه
‌فاکس 021 - 77913209
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی