مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صحافی حرم
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای صمدزاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس افسریه، مسعودیه، خیابان شیرازی، پلاک127
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک haramsahafi@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 33452016   33451998
‌همراه
‌فاکس 021 - 33865772
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی