مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام صبح تلاش
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای نقوی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرج
آدرس کمالشهر، جاده بهشت سکینه، ابتدای شهرک صنعتی بهارستان، خیابان 2002 پلاک3
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 34554020
‌همراه
‌فاکس 026 - 34561317
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی