مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی مدرن
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای حسن رجبی پور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطباء جنوبی
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 33914739   33963883   33522465
‌همراه
‌فاکس 021 - 33914739
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی