مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی کیان رزین
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای نژاد عباسی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ولیعصر, نبش خیابان فاطمی, خیابان بوعلی سینا, ساختمان بوعلی سینا, طبقه دوم واحد7
‌وب‌سایت www.kianresin.com
پست‌الکترونیک info@kianresin.com
کدپستی 14316
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88950231   88956016
‌همراه
‌فاکس 021 - 88957457
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی