مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی فرشید شهرضا
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای صدری شهرضایی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت اصفهان
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس کیلومتر 56 جاده اصفهان - شیراز، شهرک صنعتی رازی، بلوار رازی، خیابان دهم
‌وب‌سایت www.farshidshahreza.com
پست‌الکترونیک info@farshidshahreza.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 53323252
‌همراه
‌فاکس 031 - 53323251
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی