مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی دارویی یاران
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای صارمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر کرج
آدرس اشتهارد، بلوار ابوریحان، خیابان دکتر حسابی غربی، اولین تقاطع سمت چپ، قطعه 611
‌وب‌سایت www.baranpharma.co.ir
پست‌الکترونیک office@baranpharmaco.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 026 - 37773068
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی