مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی دارویی کیمیا طب پژوهان غرب
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای دلخوش
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس مرزداران، خیابان ایثار، پلاک6 واحد6
‌وب‌سایت www.kimiateb-co.com
پست‌الکترونیک info@kimiateb-co.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 44299467
‌همراه
‌فاکس 021 - 44299469
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی