مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی ثمین
برند
زمینه‌فعالیت خدماتی
مالک
مدیرعامل آقای نوایی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو، پاساژ اخوت، پلاک2/4 طبقه سوم
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک samin_navaei@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 33949418   33963854
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی