مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی تلاش
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای فکری نژاد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تبریز
آدرس جاده تبریز - آذرشهر، شهرک صنعتی شهید رجایی، بخش جنوبی، سی و پنج متری دوم شرقی، پلاک176
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک talashpaint@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 041 - 34203545
‌همراه
‌فاکس 041 - 34200800
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی