مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیمیایی افرا
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای توحیدی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس شهرک صنعتی گلگون، خیابان دوم جنوبی، دور میدان، فاز4، پلاک25 انبار رنگ توحیدی
‌وب‌سایت www.afraco.ir
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 65610737 - 42   65612161 - 5
‌همراه
‌فاکس 021 - 65610740
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات شيميايي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی