مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام شیماز
برند شیماز
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای صمیمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ستارخان، خیابان شادمان، پلاک66/1
‌وب‌سایت www.shimaz.ir   www.shimazco.ir
پست‌الکترونیک info@shimaz.ir
کدپستی
صندوق‌پستی 14195 - 366
‌تلفن 021 - 66513526
‌همراه
‌فاکس 021 - 66034137
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی