مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فرم گستر
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل خانم شهاب پور
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر رشت
آدرس شهرک صنعتی رشت، ورودی یک، نبش خیابان 5
‌وب‌سایت www.formgostar.com
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 013 - 33882377 - 8
‌همراه
‌فاکس 013 - 33882373
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی