مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مجتمع فولاد آتیه خلیج فارس
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اهواز
آدرس ابتدای بزرگراه خلیج فارس به بندر امام خمینی
‌وب‌سایت www.atiehsteel.com
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 061 - 32911040
‌همراه
‌فاکس 061 - 32911049
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی