مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آذر صنعت گلپایگان
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای ترکی نژاد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر گلپایگان
آدرس شهرک صنعتی، فاز یک، بلوار صنعت، انتهای خیابان صدف
‌وب‌سایت www.azarsanatco.com
پست‌الکترونیک azar.s.co@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031  57248489
‌همراه
‌فاکس 031 - 57248488
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی