مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آتی نگر مهر
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مهندس کیانی منش
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس انقلاب، نرسیده به پل کالج، پلاک753 طبقه دوم شرقی
‌وب‌سایت www.atinegaremehr.ir
پست‌الکترونیک atinegaremehr@gmail.com
کدپستی
صندوق‌پستی 14155 - 5646
‌تلفن 021 - 66967620
‌همراه
‌فاکس 021 - 42693710
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی