مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی آتی صنعت مبتکر
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای غضنفری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس ستاری، بعد از خیابان پیامبر، کوچه بنفشه3، پلاک1 واحد13
‌وب‌سایت www.atisanatmobtaker.com
پست‌الکترونیک info@atisanatmobtaker.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 44472219   44472218
‌همراه
‌فاکس 021 - 44455228
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی