مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام فرش نفیس تبریز
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای موسی زاده
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس بازار، سرای بوعلی، زیرزمین، پلاک185
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 55624166  55609266
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی