مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی ایمن تابلو
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای وطن نواز
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)، خیابان صابونچی، هویزه شرقی، پلاک119
‌وب‌سایت www.eamentablo.com
پست‌الکترونیک info@eamentablo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88768001   88740619   88744415
‌همراه
‌فاکس 021 - 88768655
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی