مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی ایستا افزار مهر
برند ایستا افزار
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای عظیمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت 1380
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هشتم واحد821
‌وب‌سایت www.istaafzar.com
پست‌الکترونیک isfaafzar@yahoo.com
کدپستی 1.4518e+009
صندوق‌پستی 14515 - 341
‌تلفن 021 - 44288042
‌همراه
‌فاکس 021 - 44288021
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی