مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی اندیشه راهیان گسترش
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای معصومی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس مطهری، لارستان، کوچه حسینی راد، پلاک10 واحد14 و 15
‌وب‌سایت www.argengco.com
پست‌الکترونیک info@argengco.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 88895622
‌همراه
‌فاکس 021 - 88913088
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی