مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی الکترونیکی امید یار
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل آقای امانی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میدان قدس، دوراهی دزاشیب، ابتدای خیابان باهنر، پلاک408 واحد3
‌وب‌سایت www.omidyarelevator.com
پست‌الکترونیک info@omidyarelevator.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 26208035   26208042
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی