مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهندسی افق پردازش توان
برند
زمینه‌فعالیت نامعین
مالک
مدیرعامل
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت تهران
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میدان انقلاب، نبش جمالزاده شمالی، مجتمع تجاری اداری جمالزاده، طبقه ششم
‌وب‌سایت www.optopower.ir
پست‌الکترونیک info@optopower.ir
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 66435576
‌همراه
‌فاکس 021 - 89779214
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات خدمات
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی