مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهربدان منطقه آزاد انزلی
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای شجاعی فرد
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس میرداماد، خیابان شاه نظری، خیابان دوم، پلاک22 طبقه سوم واحد10
‌وب‌سایت www.mehrbodan.com
پست‌الکترونیک info@mehrbodan.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22536781
‌همراه
‌فاکس 021 - 22509723
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی