مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهر نگار
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مهر نگاری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر مشهد
آدرس کیلومتر 4 جاده کلات، کاظم آباد، بین شهید جابری و یزدان پناه
‌وب‌سایت www.mehrnegarco.ir
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 051 - 32625070
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی