مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مهر سیل پارس
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای مجید پاک
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر قم
آدرس شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید بهشتی
‌وب‌سایت www.mehrseal.com
پست‌الکترونیک info@mehrseal.com
کدپستی 3.73811e+009
صندوق‌پستی
‌تلفن 025 - 32946148   32946147
‌همراه
‌فاکس
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی