مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام مشعل اراک
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای رنجبر
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اراک
آدرس سه راه خمین، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان نامداران
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 086 - 34130300
‌همراه
‌فاکس 086 - 34132551
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی