مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس پل
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای حیدری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان سیاه سنگ، پلاک402
‌وب‌سایت www.parspole.com
پست‌الکترونیک info@parspole.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 77836262   77844410   77057514
‌همراه
‌فاکس 021 - 77377150
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی