مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس پرند حیان
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای سنائی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر اصفهان
آدرس شهرضا، شهرک صنعتی رازی، فاز یک، خیابان دهم، پلاک98
‌وب‌سایت www.pph.co.ir
پست‌الکترونیک pphayan@yahoo.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 031 - 53323478   53323513
‌همراه
‌فاکس 031 - 53323478
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی