مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس برنز
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای باقری رازی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر سمنان
آدرس شهرک صنعتی پایتخت، نیلوفر4، پلاک 6
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 023 - 34572085
‌همراه
‌فاکس 023 - 34572085
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی