مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس آلیاژ البرز
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای کریمی
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر تهران
آدرس پاسداران، نیستان هفتم، پلاک19 واحد10
‌وب‌سایت www.paaico.com
پست‌الکترونیک info@paaico.com
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 021 - 22592050
‌همراه
‌فاکس 021 - 22591519
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی