مشخصات شرکت


مشخصات‌اصلی نام پارس اکسید
برند
زمینه‌فعالیت تولیدی
مالک
مدیرعامل آقای بختیاری
نوع‌مالکیت نامعین
وضعیت‌بورسی غیربورسی
تاریخ‌ثبت
موقعیت‌و‌دسترسی موقعیت
کشور ایران
شهر دلیجان
آدرس شهرک صنعتی، قطب دودهک
‌وب‌سایت
پست‌الکترونیک
کدپستی
صندوق‌پستی
‌تلفن 086 - 44260595   44260362
‌همراه
‌فاکس 086 - 44260596
محصول‌وخدمات گروه‌محصول/خدمات فلزي
محصولات‌اصلی
محصولات‌فرعی
ظرفیت
‌مواد‌اولیه‌مصرفی
کلاس‌تجاری
تعدادپرسنل
اتحادیه/صنف
‌گواهینامه‌ها
‌نوع‌سرمایه‌گزاری نامعین
‌صادرات غیرصادراتی